Anežka Aubrechtová Photography

Zachycení nezachytitelného okamžiku, který by jinak proplul mezi prsty..